CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI LOGI

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
Logi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

 

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?
Logi sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích: cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ bắt đầu lưu trữ thông tin khi bạn đăng ký tài khoản và dịch vụ trên trang web của chúng tôi tại logi.vn. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể quản lý, sử dụng và gia hạn dịch vụ khi cần.

 

4. Chỉnh sửa thông tin
Bạn có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân trong trang quản lý tài khoản. Hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ vào hộp mail support@logi.vn.

 

5. Bảo mật dữ liệu trên máy chủ lưu trữ đám mây
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại Logi, chúng tôi cam kết không can thiệp vào dữ liệu của quý khách khi không được sự cho phép.

Logi cũng không chịu trách nhiệm các mất mát dữ liệu liên quan đến sự quản lý lỏng lẻo hoặc xóa nhầm của khách hàng.

 

6. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?
Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

 

7. Trách nhiệm của khách hàng
Khách hàng có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký dịch vụ. Khách hàng tự đặt mật khẩu cho tài khoản đăng nhập của mình và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập.